NATO FLÅDER

Belgien Canada  Danmark
Frankrig Grækenland Holland
Italien Norge Polen
Portugal Spanien Storbritannien
Tyrkiet Tyskland USA

       NATO - FLÅDER - KRIGSSKIBE - VÅBENSYSTEMER - FLY - BASER

Krigsskibe Våbensystemer Register
Forkortelser