Puniske Krige

264-146 f.Kr.

En strid om Messina i 264 f.Kr. frembragte den første af tre puniske krige mellem de to største magter i Middelhavet - Rom og kartago. I hver konflikt var Rom sejrherren og den sidste sluttede med udryddelsen af Kartago.

Første puniske Krig

Anden puniske Krig

Tredje puniske Krig