August II den Stærke (Frederik August I)

-, 1670-1733

Konge af Polen, kurfyrste af Sachsen.

Kurfyrste af Sachsen 1694-1733, konge af Polen 1697-1704 og 1709-33. Søn af kurfyrst Johan Georg III og en datter af Frederik III af Danmark, blev kurfyrste efter sin ældre broders død og valgtes 1697 imod at gå over til katolicismen til konge af Polen. Han var sjælen i den store nordiske krig mod Karl XII, men var uheldig, blev afsat 1704 og måtte 1706 ved freden i Altranstädt opgive Polen, som han dog atter bemægtigede sig efter Karls nederlag ved Poltava 1709. Han fik pga. sine utrolige kræfter tilnavnet »den Stærke« og var en pragtelskende og ødsel herre, der holdt en mængde elskerinder. Særlig kendt blandt dem er Aurora Königsmark, der fødte ham sønnen Moritz af Sachsen, samt grevinde Cosel. I øvrigt var han ikke uden begavelse, men manglede sædelig kraft. (HK1/1920)