August III Stærke (Frederik August II)

-, 1696-1763

Kurfyrste af Sachsen 1733-63, konge af Polen 1734-63. Søn af August II, hvem han efterfulgte. Måtte kæmpe om Polen med Stanislav Leczscinski. Under syvårskrigen stillede han sig på Østrigs side. Han var godmodog og pragtsyg, en ivrig jæger, men en dårlig regent, der oftest overlod regeringen til yndlinge som Sulkovski og Brühl. (HK)