Otto von Bismarck

Tyskland, 1815-1898


Fotografi fra 1880.

Tysk statsmand; samlede Tyskland og gjorde det til en stormagt. Tilhørte en barndenburgsk adels-slægt, var jurist og en dygtig godsejer på Kniephof og Schönhausen. 1847 medlem af den preussiske landdag, hvor han forsvarede ultrakonservative interesser, vandt kongens gunst og blev gesandt i Frankfurt, Skt. Petersborg og Paris. Hjemkaldtes 1862 for som preussisk statsminister at gennem-føre øgede militærudgifter, hvilket han gjorde ved at regere uden om landdagen. Forfulgte derefter konsekvent sine mål: 1864 blev Slesvig, Holsten og Lauenburg erobret fra Danmark; 1866 tvang han Østrig ud af Det tyske Forbund og dannede Det nordtyske Forbund under preussisk ledelse. 1870 tirrede han Frankrig til krigserklæring og sammen-svejsede det tyske rige til modstand. Efter sejren proklameredes det nye tyske rige i Versailles 1871 med Preussens konge som tysk kejser og Bismarck som rigskansler. Berlinkongressen 1878 skabte et køligt forhold til Rusland; 1881 blev der oprettet en trippelalliance med Østrig og Italien. Faldt i unåde hos den nye kejser Wilhelm 2. og måtte tage sin afsked 1890.