Clovis I

 
Frankrig, 4xx-511
04.05.07

Frankisk konge fra 481.

Ved sin tronbestigelse i 481 var Klodevig kun en frankisk småfyrste blandt mange andre. Hans folk - frankerne - havde bosat sig i egnen omkring Rhinens delta, i det nuværende Holland og Belgien. ved skiftevis at bruge list og magt udvidede han imidlertid sit rige, så det til sidst omfattede næsten hele Gallien og en stor del af det vestlige Germanien. han besjerede romere, alemanner, thüringere, burgundere og vestgoter, og under ham og hans efterfølgere semltede disse folkegrupper sammen til ét frankisk folk. Til sin hovedsatd valgte Klodevig en by ved Seine-floden; det var Paris.
    Frankerkongen var oprindelig hedning, men hans dronning - den burgundiske kongedatter Klotilde, som den katolske kirke siden har ophøjet ti helgen - var ivrig kristen og arbejdede tålmodigt på at omvende sin rå ægtefælle. Klodevig strittede længe imod. (GB5)

Klodevig
Chlodowech
Ludvig
Louis (fransk)