Franz Conrad von Hötzendorf

Østrig-Ungarn, 1852-1925 20.10.11


Fotografi fra 1914.

Dobbeltmonarkiets generalstabschef fra 1906. Han gik af i 1911, men kom allerede året efter tilbage og sad nu som chef for de østrig-ungarske tropper lige til 1917.

Conrad von Hötzendorf, Franz, greve (f. 1852), østrigsk generalfeltmarskal. Blev løjtnant 1871 og efter at have gennemgået krigsskolen 1876 generalstabsofficer ved en kavaleribrigade. Deltog med hæder i operationerne i Bosnien og Herzegovina 1878, blev obersty 1894 og generalmajor 1899, feltmarskalløjtnant 1904 og chef for generalstaben 1906. Han virkede en tid som lærer ved krigsskolen og har skrevet en række taktiske afhandlinger, bl.a. »Infanteristische Fragen und die Erscheiningen des Burenkrieges« (1903] og »Die Gefechtsausbildung der Infanterie« (1906). Som chef for generalstaben skabte Conrad den med en offensiv mod Italien for øje meget stærke grænsefront i Trentino. 1911 trak han sig af politiske grunde tilbage fra den fremskudte stilling som generalstabschef, men overtog den atter ved verdenskrigens begyndelsen i august 1914 og ledede operationerne i Galizien, indtil tyskerne her overtog føringen 1916. 1917 var han armégruppechef på Trentinofronten mod Italien. 1919 inspirerede han Nowaks bog »Der Weg zur Katastrofe« med interessante afsløringer om indre tysk-østrigske forhold. (HK2/1920)