Charles George Gordon

Gordon Pasha

England, 1833-85 19.07.13

Pennetegning af Edward Clifford fra december 1882.

Engelsk general og administrator. Dræbt i Khartoum den 26. januar 1985, to dage før den britiske undsætningsekspedition nåede frem.

Engelsk officer; deltog med stor dygtighed i Krimkrigen og krigen mod Kina 1860; undertrykkede energisk Taiping-oprøret 1863 sammen med Li-Hung-Tsjang (s.d.) og blev 1864 oberstløjtnant. 1874 ledede Gordon en ekspedition til Sudan, besatte Gondokoro, senere Lado, anlagde befæstede punkter og bekæmpede slavehandlerne. 1879 udnævntes Gordon til Pasha, men trådte samtidig tilbage fra styrelsen af de erobrede provinser; forfremmedes til generalmajor og var en kort tid guvernør i Kaplandet, men gik af pga. strid med regeringen. 1884 sendtes Gordon til Kartum for at bekæmpe Mahdien, emn drog af sted med for ringe styrke, så at han intet kunne udrette mod Mahdiens stedse voksende magt og blev indesluttet i Kartum. Den engelske regering nølede med hjælpen, efter 10 måneders hårdnakket forsvar stormedes Kartum, og Gordon faldt til sine landsmænds store harme og sorg. (HK4/1922)