Hiero II

Hieron II
Italien, 2xx-215 f.Kr. 23.01.13

Konge af Syracuse.

Konge, oprindeligt militærdiktator, af Syrakus fra ca. 275 f.Kr. til sin død 215. Besejrede mamertinerne; støttede i Første Puniske Krig Karthago, men blev slået af Rom, som han derefter støttede, hvorved han skaffede sit rige et halvt århundredes sikkerhed og velstand.

Hieron d. Yngre (d. 215 f.Kr.), konge i Syrakus 269-15 f.Kr.; ledede Syrakus som feltherre og slog mamertinerne, valgtes derefter til løn for sin kloge ledelse til konge. I 1. puniske krig støttede han først karthagerne, men sluttede så forbund med romerne 263 og vedblev at være deres trofaste forbundsfælle til sin død. Sit rige styrede han godt, fremmede næringsvejene og opførte mange pragtbygninger. (HK5/1922)