Jugurtha

-, xxx-104 f.Kr. 20.11.11

Konge af Numidien. Regerede fra 118 f.Kr. sammen med to fætre, som han imidlertid lod dræbe; kom derfor 112 f.Kr. i krig med Rom, der besejrede ham, men først efter at han i årevis havde holdt spillet gående ved hjælp af bestikkelser. Jugurtha-skandalen bevirkede vigtige politiske og militære reformer i Rom. (LM/13)

Jugurtha (d. 104 f.Kr.), konge af Numidien, uægte søn af Masinissas søn Mastanabal, opdraget af sin farbroder Micipsa som dennes sønners jævnbyrdige; lærte som fører af et hjælpekorps, der kæmpede under Scipio mod Numantia, romerne at kende; efter Micipsas død 118 ryddede han dennes yngre søn af vejen og fik ved bestikkelser af romere sat igennem, at Numidien blev delt mellem ham og den ældre søn Adherbal. Men snart angreb han denne og fik ham halshuget. Romerne begyndte nu krig mod ham, men blev flere gange overvundet, indtil Cæculius Metellus og senere G. Marius fik overbefalingen. den sidste endte krigen og førte Jugurtha i triumf ind i rom 1. januar 104. Jugurtha blev hensat i et underjordisk fængsel, hvor han sultede ihjel. Sallustius har i sin »Jugurtha« skildret ham og vist, hvorledes krigen mod ham røbede fordærvelsen og bestikkelighedne i det romerske stormandsparti. (HK5/1922)