Mauricius

Maurikios
-, 5xx-602

Byzantinsk kejser 582-602. Hjalp Khosrau II på den persiske trone. Snigmyrdet