Kirill Meretskov

Rusland, 1897-1968
07.05.07

Russisk marskal.

142, 236