Osman Digna (den skæggede)

George Nisbet
Frankrig, 1835-1900
28.12.11
Osman Digna

Mahdistisk kriger; hed oprindeligt George Nisbet, født i Rouen, kom tidligt med moderen til Alexandria og opdroges i islam. Arvede sin muhammedanske stedfaders store formue og slavehandlerforretning, støttede Arabi Pasha 1882, valgtes til høvding af shejkerne i Øst-Sudan og fulgte som en dygtig feltherre Mahdien i krigen mod englænderne, indtil han blev slået december 1888 og mistede sin magt. (HK7/1924)