Marcus Atilius Regulus

 
Italien, 2xx-ca. 250 f.Kr. 03.10.11

Romersk feltherre. Anførte det romerske felttog til Tunis.

Romersk feltherre; konsul 267 og 256 f.Kr. Vandt i Første puniske Krig store sejre, men blev fanget 255. En legende fortæller, at han blev øsladt på æresord for at foelægge et karthagisk fredstidbud i Rom, men overtalte senatet til at afslå det, hvorpå han vente tilbage til Karthago, hvor han blev torteret ihjel. Formodentlig en historieforfalskning, der skulle retfærdiggøre romernes grove behandling af karthagerne.

Romersk feltherre af plebejisk slægt, konsul 267 og 256 f.Kr.; sidstnævnte år foretog han under 1. puniske krig et tog til Afrika og truede Karthago, men blev slået af Xanthippos ved Tunes (255). Sagnet fortæller, at han derpå sendtes til Rom for at forhandle om fred, men frarådede sine landsmænd denne, vendte tilbage i fangenskabet og blev grusomt henrettet. (HK8/1925)