Syphax

Afrika, 2xx-100 f.Kr.

Konge over Numidien (hovedstad ved Cirta). Gift med Sophonisba. Hannibals forbundsfælle. Blev såret og taget til fange under slaget ved Utica. Ført til Rom i lænker.