Louis Joseph, Hertug af Vendome

Frankrig, 1654-1712 05.06.12

Fransk feltherre. Søn af kardinal Mazarins søsterdatter Laura Mancini i hendes ægteskab med Hertug Louis af Vendome, der var sønnesøn af Henrik 4. og Gabrielle d'Estrées.

Vendome, Louis Joseph, hertug af (1654-1712), var en af Ludvig XIV.s ypperligste feltherrer og deltog i alle krigene fra 1672, særlig dog i den Spanske Arvefølgekrig. 1710 førte han kong Filip V tilbage til Madrid og hidførte i det hele en gunstig vending i krigen. Da han døde i katalonien, blev han bisat i Escorial. (HK9/1925)