Bantry Bay
Irland

Pfalziske Arvefølgekrig, 1689

Krigens første søslag mellem Frankrig og England skyldtes Louis XIV’s bestræbelser på at støtte den udsultede James II’s kontrarevolution mod Englands William III og Mary. James var gået i land i Irland den 14. marts 1689 for at organisere en katolsk hær som et instrument til at genvinde sin trone. To måneder senere stod en fransk flåde under Marquis de Châteaurenault ind i Bantry Bay, på Irlands sydvestkyst, medførende forstærkninger til James. Her blev franskmændene angrebet af en engelsk flådestyrke under admiral Arthur Herbert (senere jarl af Torrington) den 11. maj. Det engelske angreb blev slået tilbage og forstærkningerne blev landsat. Men den franske hjælp var ikke stærk nok til at vende tidevandet til fordel for James. Men på kontinentet skulle franske tropper hurtigt vise sig overlegne overfor den Store Alliance’s hære (også kaldet Augsburg-Ligaen). I Amerika blev konflikten kaldt Kong William's Krig.