Chickasaw Bluffs
Mississippi, USA

 
Nordamerikanske Borgerkrig, 1862
15.05.06

Fra hans positioner i det vestlige Tennessee og nordlige Mississippi begyndte den føderale general Ulysses S. Grant en march over land mod de konføderales vigtige flodhavneby Vicksburg på Mississippi-floden. Den 20. december var han trængt frem til 25 km syd for Oxford, da et kavaleriangreb fra general Earl Van Dorn knuste hans fremskudte base ved Holly Springs, Mississippi. Dette tab tvang, sammen med gentagen angreb på føderale forbindelseslinjer af kavaleriet under general Nathan Forrest, Grant til at trække sig tilbage. Derpå sendte han general William Sherman med 32.000 mand ned langs med Mississippi-floden fra Memphis. Sherman gik i land på Yazoo-flodens breder, lige oven for Vicksburg, den 26. december. Den føderale ekspedition, som rækkede langtsom frem gennem vanskeligt, sumpet terræn, stod i position til at angribe Chickasaw Bluffs, med udsigt over Mississippi, tre dage senere. Men nu var Vicksburgs garnison vokset fra 6.000 konføderale til mere end 12.000 (og yder-ligere forstærkninger ankom dagligt), under den øverste kommando af generl John Pemberton.
   Den 29. december gik Shermans tropper tl angreb, kun for at blive stoppet af en morderisk ild fra skråningerne. Uden mulighed for effektiv artilleristøtte pga. af de praktisk talt ufremkomme-lige sumpede flodarme, havde de føderale ingen mulighed for at neutralisere de stærke konføderale forsvarsværker. Sherman ventede i to dage og førte derefter sine tropper over Mississippi til Louisiana, overfor Vicksburg. Han havde lidt 1.776 tab i kontrast til Pembertons 207 mand. Det konføderale støttepunkt ville med succes yde mod-stand i yderligere seks måneder.