Khartoum
Sudan

Krigen om Sudan, 1884-85
19.01.07
For at gennemføre den anglo-egyptiske evakuering af Sudan, afsendte den engelske regering under William Gladstone general Charles Gordon. Gordon, som blev kaldt "Chinese" Gordon for sine bedrifter i det fjerne østen i 1860-65, var en magtfuld militær figur i Storbritannien. Han ankom til Sudan den 18. februar 1885 og besluttede ikke at overlade landet til de mahdianske dervisher under Mohammed Ahmed. I stedet bad han sin regering om forstærk-ninger. Mens London tøvede, evakuerede Gordon omkring 2.000 kvinder, børn og sårede fra Khartoum, ved sammenløbet af Den Hvide og Blå Nil. Men den 12. marts blev han fanget i et fort nord for byen (nu Nord Khartoum) af et over-vældende antal mahdister. I 10 måneder anførte Gordon egypterne i et energisk forsvar af Khartoum. En undsætningsekspedition under general Sir Garnet Wolseley forlod Cairo i oktober. Men den 26. januar 1885 stormede madhisterne ind i forsvarsværkerne, og dræbte Gordon og alle forsvarerne. Wolseleys fortrop ankom to dage senere. De trak sig klogeligt tilbage ind i Egypten.