Port Arthur II
Kina

 

Russisk-japanske Krig, 1904-05

10.05.13

Den første større krig i det tyvende århundrede åbnede med et snigangreb af japanske skibe på den russiske flåde opajnkret ud for Port Arthur, om natten den 8.-9. februar. To slagskibe og en krydser blev ramt af den angribende flotille under admiral Haihachiro Togo. Den japanske admiral slog sig ned for at blokere havnen, mens krigen officielt blev erklæret to dage senere. Inde i havnen tog admiral Stepan Makarov ledelsen over den russiske flåde og foretog voldsomme udfald mod belejrerne. Derpå den 13. april ramte hans slagskib, Petropavlosk, en mine og sank med tabet af 600 liv, inkl. "kossakadmiralen". I adskillige måneder derefter forblev den russiske flåde inde i havnen.
   Under beskyttelse af Togos flådekanoner, gik fem japanske divisioner i land oven for Port Arthur den 5. maj. General grev Maresuke Nogi, som havde kommandoen over angrebsstyrken, sendte størstedelen af sine tropper under general Yasu-kata Oku for at angribe de russiske forsvarsværker på højredragene ved Nanhan. Her slog russerne, anført af general Anatoli Stësel og suppleret med præcis artilleriild, angrebene tilbage et efter et den 26. maj. Til sidst trak japanerne sig tilbage for at tillade deres eget artilleri og flådekanoner bombardere Nanhan. Den følgende dag erobrede et nyt angreb bjerget. Mindst en sjette del af de 3.000 forsvarere lå døde. Sejren kostede angriberne 4.500 tab, men de havde nu spærret russerne inde i Port Arthur. Den 1. juni var Nogis belejringslinjer færdigbygget. Han havde mere end 80.000 mand; forsvarerne talte mindre end 42.000.
   Da japanske belejringskanoner begyndte at bombardere de russiske skibe i havnen, slap den plagede flåde, nu anført af admiral Vitheft, forbi Togos blokaden og ud i Det gule Hav. Men den 10. august indhentede de forfølgende japanske krigsskibe de russiske fartøjer og tvang dem tilbage til deres tvivlsomme sikkerhed i Port Arthur. Vitheft blev dræbt i søslaget. Dette nederlag forpurrede et forsøg på forening med de russiske skibe ligeledes blokeret ved Vladivostok.
   Imens gennemtvang et ubarmhjertig landangreb mod de formidabel russiske forsvarsværker i højdedragne uden for Port Arthur. Trods tab og sygdomme som gjorde mere end 13.000 mand ukampdygtige om måneden, blev japanerne stædigt ved indtil den 5. december, da de erobrede nøglebakken kendt som 203 meter bakken. Denne position tillod præcis artilleriild at blive lagt mod den fangne russiske flåde i havnen. De fire overlevende slagskibe blev strask sendt tl bunden. Endeligt den 2. januar 1905 overgav Stësel Port Arthur til japanerne, som havde mistet 58.000 dræbte og sårede, samt 34.000 syge under den syv måneder lange belejring. I løbet af denne periode var andre russiske styrker konsekvent blevet overmandet af de angribende japanske hære.