Staffarda
Italien

 
Pfalziske Arvefølgekrig, 1690
Savoyen, det alpine hertugdømme syd for Schweiz som havde sluttet sig til Augsburg-ligaen i 1687, fandt sig under et alvorligt fransk angreb i 1690. Louis XIV sendte en fransk hær under general Nicolas de Catinat. Den 18. august mødte Catinat Savoyens tropper, under hertug Victor Amadeus II, ved Staffarda, på Po-flodens øvre stræk. Fransk-mændene overmandede deres modstandere og fortsatte med at løbe størstedelen af hertugdøm-met over ende. Men krigens vigtigste skueplads for operationer var fortsat De spanske Nederlande.