Tsushima-strædet
Havet mellem Korea og Japan

 
Russisk-japanske Krig, 1905

Den ubrudte række af japanske sejre i Manchuriet og admiral Heihachiro Togos dominans af havene fik den russiske zar Nicholas II til af sende sin baltiske flåde til Fjernøsten i slutningen af 1904. Komman-deret af admiral Zinovi Rozhdestvenski, sejlede 45 russiske skibe, inkl. 7 slagskibe og 6 krydsere, gennem Det østkinesiske Hav til farvandet mellem Korea og Japan den 27. maj 1905. Her, i det 100 km brede Tsushima-stræde som fører ud i Det japanske Hav, opfangede Togo de russiske fartøjer med en flåde af lignende størrelse. Den japanske admiral havde en markant fordel mht. hans far-tøjers fart og ildkraft og træningen af hans mænd. Med en fart på 16 knob drejede Togo rundt om boven på de langtsommere bevægende (10 knob) russiske slagskibe i fortroppen. I en voldsom duel, som varede en halv time tidligt på eftermiddagen, sænkede japanerne et slagskib, ødelagde et andet og spredte den demoraliserede russiske linje. Togo udnyttede sit overtag og skød endnu tre slagskibe til bunden inden mørkets frembrud.
   Under ly af mørket førte Rozhdestvenski sin lemlæstede flåde nordpå til beskyttelse ved Vladi-vostok. De vågne japanere fulgte efter destroyere og torpedobåde. Yderligere tre russiske skibe blev sænket i løbet af natten. Ved dagslys den 28. maj forstatte forfølgelsen, indtil lle undtagen 12 fartøjer af den plagede russiske flåde var blevet sænket, erobret eller drevet på land. Rozhdestven-ski blev såret og taget til fange. I det største søslag siden Trafalgar 100 år tidligere mistede Togo kun tre skibe - alle torpedobåde. Den over-vældende japanske sejr åbnede vejen for at begge sider accepterede fredsbetingelser forhand-let af den amerikanske præsident Theodore Roosevelt senere samme år.